790 640 610
ul. Brzezińska 8a
44-203 Rybnik

Nasze specjalizacje:

Wybierz:

 • Kosztorysowanie robót
  budowlanych
 • Projekty i budownictwo
  drogowe
 • Projekty
  odwodnienia
 • Usługi
  geodezyjne
 • Wykonawstwo

Kosztorysowanie robót budowlanych

 
Kosztorysujemy roboty drogowe oraz kanalizacyjne metodami wymaganymi przez zamawiającego. Katalogami nakładów rzeczowych posługujemy się jedynie na wyraźne polecenie inwestora.

Nakłady rzeczowe zawarte w katalogach są typizowane, wyliczane przy założeniu przeciętnej organizacji pracy, dobrej jakości robót itp. A przede wszystkim dla technologii i wydajności często rodem z lat 80 i 90. Nie przystoi to do dzisiejszych warunków rynkowych, dynamicznych i zmiennych.  Dlatego kosztorysy inwestorskie, aby zachowały znamiona wiarygodnych, staramy się tworzyć w oparciu o analizy wykonawcze. Posiadamy własną bazę cen czynników produkcji stworzoną na podstawie analiz wykonawczych oraz realizacji współpracujących z nami firm wykonawczych.

Analiza kosztów robót budowlanych w oparciu o rynkowe ceny usług nie dosyć ze pozwala w sposób wiarygodny wycenić koszty prac budowlanych to dodatkowo oszczędzi niepotrzebnych frustracji wykonawcom ubiegającym się o zamówienie ( wyjaśnienie rażąco niskiej ceny) oraz podmiotom udzielającym zamówienia  (zapytanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny).

Sytuacja jest tym bardziej ciekawa, ponieważ ze względu na różnice w kalkulacji kosztorysów inwestorskich przy niektórych inwestycjach faktyczny koszt będzie wynosił 50% kosztorysu inwestorskiego, a przy innych, gdzie kosztorys został stworzony dokładnie, 90%. Dlatego słysząc doniesienia o wygraniu przetargu po skandalicznie niskiej cenie warto zastanowić się czy aby winny nie jest kosztorysant.

Tworzymy kosztorysy inwestorskie zgodnie z wymaganiami zamawiającego – niektórzy życzą sobie ceny realne, rynkowe, inni natomiast zastrzegają że interesują ich jedynie podstawy katalogowe i jakiekolwiek zmiany  w wartości nakładów muszą być z nimi konsultowane. 

Projekty i budownictwo drogowe

Zapewniamy kompleksowe projekty przebudów, remontów oraz wznoszenia nowych obiektów inżynierskich.

Działamy w branży drogowej oraz kanalizacyjnej. Swe usługi kierujemy głównie dla odbiorców biznesowych, jednostek administracji publicznej itp. Nasz zespół projektowy zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, a później inwestycji.

Projekty w zakresie budownictwa inżynieryjnego drogowego to nasz podstawowy profil działalności. Obecnie jego uzupełnieniem są świadczone przez nas usługi geodezyjne, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym pracom projektowym. W swej działalności projektowaliśmy drogi o różnych klasach i kategoriach ruchu, oraz nawierzchnie manewrowo składowe o kategorii ruchu KR6 (nawierzchnie wytwórni mas bitumicznych, zakładu przetwórstwa złomu). 

Mamy świadomość iż projekt drogi to nie tylko nawierzchnie i elementy betonowe. Projekty realizujemy w całym niezbędnym zakresie, łącznie z projektami sieci uzbrojenia terenu, odwodnienia korpusu drogi, projektami organizacji ruchu tymczasowej oraz docelowej. W zakresie instalacji energetycznych oraz teletechnicznych, jak również w zakresie sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej współpracujemy z wyspecjalizowanymi i doświadczonymi biurami. W ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość realizowanej przez nas dokumentacji, która pozwoli na sprawną realizację. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt świadczenia przez nas czynnego nadzoru autorskiego. Wspieramy inwestora na każdym etapie realizacji projektu, w zależności od konieczności. W przypadku projektów obejmujących w swym zakresie architekturę, gospodarkę zielenią czy też odpowiednie zagospodarowanie w kontekście tkanki miejskiej dysponujemy osobami które w swej kreatywności oraz logice zadowolą najbardziej wymagających klientów.  

Projekty odwodnienia

 Odwodnienie oraz kanalizacje

Właściwie zaprojektowane odwodnienie korpusu drogowego pozwala obniżyć koszty wykonawstwa, co nie pozostaje bez znaczenia dla inwestora już na etapie wyboru odpowiedniego biura projektowego. Należy pamiętać iż odwodnienie drogi, w postaci kanalizacji deszczowej czy też rowów stanowi integralną część drogi, a przez to właściwe jej zaprojektowanie leży w gestii projektanta drogowego. 

Poza odwodnieniami drogowymi projektujemy również drenaże, melioracje oraz kanalizacje sanitarne. W przypadku tych ostatnich współpracujemy z biurami specjalizującymi się wyłącznie w projektowaniu sieci kanalizacyjnych. 

Dobrze zaprojektowana sieć to optymalizacja średnic, ilości uzbrojenia sieci, jak również minimalizacja zagłębienia posadowienia co znacznie wpływa na ilości robót ziemnych oraz robocizny w ogóle. Dlatego też warto zdać się na naszą wiedzę i doświadczenie. 

Usługi geodezyjne

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne dla budownictwa inżynieryjnego oraz biur projektowych.

W kwestii cen oraz zakresu należy każdorazowo kontaktować się telefonicznie bądź mailowo na adres ogólny biura.

 • wytyczenia oraz inwentaryzacje studni i sieci kanalizacyjnych 
 • wytyczenie oraz inwentaryzacja dróg, chodników, placów itp. 
 • wznawianie znaków geodezyjnych
 • inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
 • wykonywanie map do celów projektowych
 • przeprowadzanie podziałów, procedury ZRID
 • obsługa inwestycji - karty obmiaru, inwentaryzacje itp. 

Posiadamy niezbędne zaplecze techniczne oraz kadrowe do obsługi większości przedsięwzięć budowlanych. Z uwagi na stałą współpracę naszych geodetów z projektantami oraz wykonawcami mamy świadomość potrzeb naszych klientów. Usługi geodezyjne świadczymy również osobom prywatnym, dokonujemy wszelkiego rodzaju wznowienia granic, podziałów nieruchomości, wytyczeń, inwentaryzacji i tym podobnych. 

Pomiarów dokonujemy za pomocą GPS-ów marki Trimble, a w przypadku robót wymagających zwiększonej dokładności pomiarów, lub też braku możliwości stosowania systemu GPS, za pomocą tachimetrów marki Leica. 

Wykonawstwo